Óráidí

Óráid an Taoisigh, Cruinniú Iomlánach le hionadaithe ó Eaglaisí, Pobail Chreidimh agus Eagraíochtaí Neamhfhaoistiniúla, Halla Naomh Pádraig, Caisleán Bhaile Átha Cliath...

A Cheann Chomhairle, D'fhreastail mé ar shraith de chruinnithe de chuid na Comhairle Eorpaí sa Bhruiséil, Déardaoin an 20 Meitheamh agus Dé hAoine an 21 Meitheamh.

Móradh daoibh ar maidin. Is deas liom fáilte a chur romhaibh go léir go Baile Átha Cliath agus chun an 4ú Comhdháil Dhomhanda ar Éifeachtúlacht Fuinnimh a oscailt go foirmiúil.

A Airí, a bhaill den phreas, a chairde dhílse. Ba í an imní ba mhó a bhí ar mo ghlúin agus sinn ag fás aníos ná go scriosfaí an domhan i rith Léirscrios núicléach comhcheannasach.

A Aire, A Chathaoirligh, A aíonna oirirce, a dhaoine uaisle. Is mór an phribhléid dom a bheith anseo leis an bhforbairt nua seo a oscailt go hoifigiúil.

Óráid an Taoisigh, Foirgneamh Scoil Ghnó na Tríonóide a Oscailt...

Óráid an Taoisigh, Cruinniú Mullaigh Chomóradh 20 Bliain ar The Wheel, Páirc an Chrócaigh...

Óráid an Taoisigh, Lá Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir...

Óráid an Taoisigh, Comhdháil ar ‘Coigilteas Domhanda a Chatalú chun ár Spriocanna Inbhuanaitheachta a Chur chun Cinn’...

Óráid leis an Taoiseach, Ar ainmniú agus coimisiúnú an Árthaigh nua Phatróil Chabhlaigh Amach ón gCósta, an LÉ George Bernard Shaw...

 

Gailearaí