Nuacht

Tá Tuarascáil Bhliantúil na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail do 2021 foilsithe ag an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys TD, inniu (an 12ú, Lúnasa 2022). Tugtar forléargas cuimsitheach sa tuarascáil ar réimse leathan beartas, clár agus tionscnamh a forbraíodh agus a cuireadh i gcrích laistigh den Roinn in 2021. Áirítear ar roinnt de na príomhphointí dá dtagraítear sa Tuarascáil:

D’fhógair Jack Chambers T.D., Príomh-Aoire an Rialtas agus an tAire Stáit Gaeltachta agus Spóirt agus é ar chuairt ar Ghaeltacht na Gaillimhe inniu an 12ú Lúnasa go bhfuil deontas 3 bliana ar fiú suas le €382,216 é ceadaithe aige do Chomhairle Chonnacht CLG chun cur ar a gcumas leanúint ar aghaidh le riar Clár na gCluichí Gaelacha a riar i nGaeltacht na Gaillimhe agus Thuar Mhic Éadaigh.

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, maoiniu níos mo ná €626,000 do Chultúr Éireann chun ealaíona na hÉireann a chur chun cinn timpeall an domhain trí Chlár Deontas Chultúr Éireann.

Maoiniú €1.288m atá fógartha ag Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit Gaeltachta agus Spóirt, Jack Chambers T.D., chun an Scéim Intéirneachta in Institiúidí an Aontais Eorpaigh do 2022-2025, a bhfuil an-rath uirthi, a leathnú.

Cuireann an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, fáilte ar ais roimh Fhleadh Cheoil na hÉireann den chéad uair le dhá bhliain anuas de bharr na Paindéime.

Soláthraíonn an Bille um Fhorais Náisiúnta Cultúir (An Ceoláras Náisiúnta) (Leasú) 2022 an bonn reachtúil d’aistriú an Cheolfhoireann agus na Cóir Shiansacha Náisiúnta ó RTÉ go dtí an Ceoláras Náisiúnta.

Tá fógartha inniu ag an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys TD, go bhfuil deontas os cionn €357,000 ceadaithe aici chun héileapad nua a thógáil ar Inis Toirc, amach ó chósta Mhaigh Eo.

Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, sraith deontais bheaga do mhúsaeim áitiúla agus réigiúnacha timpeall na tíre. Beidh €170,206.50 ar fáil faoin Scéim um Thaispeántais Mhúsaeim Réigiúnaigh 2022.

Bhuail Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeltacht agus don Spórt, Jack Chambers T.D., le comhaltaí an Choiste Chomhairligh um Sheirbhísí Gaeilge inniu, an 25 Iúil 2022, nuair a tháinig siad le chéile den chéad uair i bhfoirgneamh Fhoras na Gaeilge i lár Chathair Bhaile Átha Cliath.

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán leithdháileadh maoinithe €122,045 inniu do 34 imeacht chun tacú le Mionfhéilte Áitiúla agus Mionscoileanna Samhraidh a reáchtálfar ar fud na hÉireann in 2022.

 

Gailearaí