Ealaíon, Spóirt agus Cultúir

D’fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne T.D., inniu, 3 Nollaig 2018, go bhfuil ardú €450,000 thar thréimhse 3 bliana...

Tá fógartha ag Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne TD, inniu (30 Samhain), go bhfuil a Roinn tagtha ar chomhaontú le...

Sheol Josepha Madigan, T.D., an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, inniu (an 28 Samhain) an Scéim Infheistíochta san Oidhreacht Thógtha agus Ciste na Struchtúr...

D’fhógair Seán Kyne T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus na hOileáin inniu (23 Samhain) go bhfuil ardú deontais suas le €77,673 ceadaithe...

Tá dátú eolaíochta tar éis deimhniú go mbaineann iarsmaí de bhád adhmaid a fuarthas in Abhainn na Bóinne in aice le Láithreán Oidhreachta Domhanda Brú na Bóinne leis an dtréimhse Neoiliteach, níos mó ná 5,000 bliain ó shin...

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D., inniu (Dé Céadaoin, an 21 Samhain) sonraí faoi scéim nua sparánachta d’ealaíontóirí mná – ‘sparánachtaí de...

D'fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D. an ceapachán ar Bhord Amharclann na Mainistreach don Uasal Peter Lowry, Comhalta le Cuntasóirí...

D’fhógair Josepha Madigan T.D., an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, inniu (19 Meán Fómhair 2018) go bhfuil maoiniú deontais de bheagnach €137,000 do dhá ghrúpa agus...

Táthar ar tí tús a chur leis an obair ullmhúcháin le haghaidh athfhorbairt ollmhór ar Chartlann Náisiúnta na hÉireann. Sa tionscadal seo, atá á mhaoiniú ag an Roinn Cultúir,..

Osclóidh Josepha Madigan T.D., an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Pathways to the Cosmos, comhdháil aon lae maidir le hailíniú na dtuamaí meigiliteacha in Éirinn agus...

 

Gailearaí