Ealaíon, Spóirt agus Cultúir

Tá fáilte curtha ag Catherine Martin TD, Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus ag Jack Chambers TD, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit...

Tá tuilleadh íomhánna a glacadh de Chláir na mBásanna a bhaineann leis na blianta 1871 go 1877 anois ar fáil le féachaint orthu ar an láithreán gréasáin,www.irishgenealogy.ie...

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, T.D., inniu gurb í an t-ealaíontóir Niamh O’Malley atá roghnaithe chun ionadaíocht a dhéanamh...

Tá sé fógartha ag an Aire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus na Gaeltachta, Catherine Martin T.D., inniu go bhfuil maoiniú €169,740 ceadaithe d'Áras Nua-Ealaíne na hÉireann...

Tá sé fógartha ag Catherine Martin T.D., an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta, inniu go bhfuil Tascfhórsa nua bunaithe faoina mbeidh réimse Ranna...

Tá bailiúchán ina bhfuil 960 cáipéis, a chlúdaíonn imeachtaí a bhaineann le Tuaisceart Éireann sa tréimhse idir 1986 agus 1988, curtha le láithreán gréasáin Conflict Archive on the INternet...

D’fháiltigh Josepha Madigan TD, an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta inniu, an 6 Márta 2020, roimh an bhfógra go bhfuil Maureen Kennelly Uasal ceaptha ina Stiúrthóir ar an...

Tá Cultúr 2025 - Creatbheartas Náisiúnta Cultúir go dtí an bhliain 2025 fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD inniu (Dé hAoine), an chéad chreatbheartas ...

Tá sá ráite ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, go gcabhróidh bearta a rinneadh i mbliana go mór lenár n-iarrachtaí chun bithéagsúlacht na hÉireann...

Seolfar A Ranger’s View – Killarney National Park Dé Sathairn an 30 Samhain 2019 ag 7pm i dTeach agus Gairdíní Chill Airne - ionad cuairteoirí agus...

 

Gailearaí