Ealaíon, Spóirt agus Cultúir

Tá sé fógartha ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, inniu (Dé Máirt) go bhfuil Cultúr Éireann ag lorg tograí chun ionadaíocht a dhéanamh ...

D’fhógair Michael Ring T.D., an tAire Stáit um Fhorbairt Eacnamaíoch Réigiúnach sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, sonraí inniu...

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (SPNF) na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta tar éis moladh d'úinéirí madraí agus don...

Tá sé fógartha ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, go bhfuil €400,000 de chistiú caipitil á chur ar fáil aici do...

Tá se fógartha ag an Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Seán Kyne, T.D., inniu go bhfuil DréachChinn an Bhille, atá le...

Tá an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, in éineacht inniu (Dé Máirt) le hAmbasadóir na hÉireann chun na Fraince, Geraldine...

Tá an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, ag cur tús inniu (Dé Sathairn) le misean cultúir ceithre lá, lena n-áireofar coinní...

Rinne an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, Tuarascáil Eatramhach ar Dhul Chun Cinn a fhoilsiú inniu (Dé Céadaoin) maidir le Fíorú ár nAcmhainneacht Tuaithe...

Is comhfhiontar idir an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus Camara Ireland Ltd. é Techspace as Gaeilge atá á mhaoiniú faoin Straitéis...

D’fhógair an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, inniu (Dé Céadaoin) go roinnfear pacáiste infheistíochta de luach €4.8...

 

Gailearaí