Ealaíon, Spóirt agus Cultúir

Tá dátú eolaíochta tar éis deimhniú go mbaineann iarsmaí de bhád adhmaid a fuarthas in Abhainn na Bóinne in aice le Láithreán Oidhreachta Domhanda Brú na Bóinne leis an dtréimhse Neoiliteach, níos mó ná 5,000 bliain ó shin...

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D., inniu (Dé Céadaoin, an 21 Samhain) sonraí faoi scéim nua sparánachta d’ealaíontóirí mná – ‘sparánachtaí de...

D'fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D. an ceapachán ar Bhord Amharclann na Mainistreach don Uasal Peter Lowry, Comhalta le Cuntasóirí...

D’fhógair Josepha Madigan T.D., an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, inniu (19 Meán Fómhair 2018) go bhfuil maoiniú deontais de bheagnach €137,000 do dhá ghrúpa agus...

Táthar ar tí tús a chur leis an obair ullmhúcháin le haghaidh athfhorbairt ollmhór ar Chartlann Náisiúnta na hÉireann. Sa tionscadal seo, atá á mhaoiniú ag an Roinn Cultúir,..

Osclóidh Josepha Madigan T.D., an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Pathways to the Cosmos, comhdháil aon lae maidir le hailíniú na dtuamaí meigiliteacha in Éirinn agus...

D’athbhreithnigh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD agus an tAire Gnóthaí, Fiontar agus Nuálaíochta, Heather Humphreys TD inniu...

Tá curtha in iúl ag an Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh, T.D., inniu go bhfuil deontas de €1,073,863 ina iomláine ceadaithe aige chun...

Tá fógartha ag Príomh Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh TD, inniu go bhfuil maoiniú d’os cionn €332,000 ceadaithe aige do...

Beidh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D., ag freastal ar searmanas speisialta i Reilig Ghlas Naíon ar maidin (Dé Domhnaigh 1 Aibreán) chun 102ú cothrom...

 

Gailearaí