Ealaíon, Spóirt agus Cultúir

Ag ócáid i mBaile Átha Cliath tráthnóna, d’fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh T.D., go bhfuil Corpas na...

Tá Cuimhneachán Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir do 2017 ar siúl in Ireland Park Toronto Dé Máirt, an 24 Deireadh Fómhair. Ba é an imeacht in Ireland Park, áit a ndearnadh deich...

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, inniu (Dé Máirt) cistiú caipitil breise os cionn €1 milliún d’fhorais chultúir in 2017. Tagann sé sin le...

Sheol Heather Humphreys T.D., an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, foilseachán nua dar teideal Centenary, leabhar a choimisiúnaigh sí le taifead a dhéanamh ar Éire...

Joe McHugh T.D., Government Chief Whip and Minister of State for the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands, today (Friday) announced that he has sanctioned a grant of €9,566...

D’fhógair Joe McHugh T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin inniu (Dé hAoine), go bhfuil deontas €9,566 ceadaithe aige do...

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Cathaoirleach Choiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir, Heather Humphreys TD...

D’fhógair Joe McHugh T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin inniu (Déardaoin) go bhfuil deontas suas le €33,042 ceadaithe...

Mar Aire Stáit dár dteanga dhúchais, dár gceantair Ghaeltachta agus dár n-oileáin, tuigim go rímhaith an dualgas atá orm úsáid na Gaeilge ar fud na tíre, agus ar fud na bpobal atá ina lár, a...

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys T.D., inniu (Dé Máirt) pacáiste maoinithe de bhreis is €300 milliún in 2018 i gcomhair forbairt ár...

 

Gailearaí