Gaeilge @ga

12iú Márta 2014 Tá fáilte curtha ag an Aire Stáit Donnchadh Mac Fhionnlaoich roimh cheapachán...

20iú Feabhra 2014 Duirt an Taoiseach: "Tá mé fíor-bhuíoch den Choláiste Ollscoile, anseo i mBaile Átha Cliath....

Tá fógartha ag an Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D. inniu (Dé Máirt 16 Aibreán, 2013), go bhfuil deontas €63,000 á cheadú aige do Choláiste UISCE, Co. Mhaigh Eo chun cur ar a...

Seolfaidh Donnchadh Mac Fhionlaoich T.D., an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an Treochlár Eorpach um Éagsúlacht Teangacha in Ambasáid na hÉireann sa Bhruiséil inniu (Déardaoin, 11 Aibreán 2013). Is tionscadal...

D’fhógair Aire Stáit na Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., go raibh allúntas €105,600 á cheadú...

Tá fógartha ag Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., go bhfuil deontas €67,200 á cheadú aige do Oideas Gael Teo. don bhliain reatha. Is i dtreo na gcostas reatha a bhaineann...

D'fhógair an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., inniu (20 Feabhra 2013) go bhfuil Comhaontú Seirbhíse sínithe ag a Roinn leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe chun oiliúint sa...

29iú Eanáir 2013 Bhí an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, i láthair ag ócáid i...

25iú Eanáir 2013 Sheol Uachtarán na hÉireann, Michéal D Ó hUigínn Foclóir Béarla-Gaeilge nua Fhoras na Gaeilge ag ócáid sa Ghailearaí Náisiúnta i mBaile Átha Cliath inné...

 

Gailearaí