Gaeilge @ga

D’fhógair an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D., inniu (18 Samhain 2015) go bhfuil deontas de €2.7m ceadaithe aige don Údarás um Ardoideachas le leithdháileadh ar Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh, le cur ar a gcumas dóibh leanúint ag soláthar...

D’fhógair an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D., inniu go bhfuil deontas de €16,744 ceadaithe aige do Mhuintearas Teo., Tír an Fhia, Co. na Gaillimhe chun veain nua a cheannach. Beidh an veain seo á húsáid maidir le obair Mhuintearas i nGaeltachtaí na Gaillimhe, Mhaigh Eo, na Mí agus Dhún na nGall. Ag [...]

Déanfaidh Joe McHugh, T.D., an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Clár Imeachtaí Contae Dhún na nGall don tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta 2014 a sheoladh i Músaem an Chontae, An Bóthar Ard, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall....

Thug an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D., cuireadh inniu (18/7/14) don phobal bheith in éineacht leis agus é ag féachaint le feabhas a chur ar a chuid Gaeilge...

7iú Bealtaine 2014 Cheap Uachtarán na hÉireann, Michael D. Higgins, an tUasal Rónán Ó Domhnaill ina Choimisinéir Teanga ar 12ú Márta, 2014....

Tá fáilte curtha ag an Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, T.D., roimh chinneadh an Rialtais...

 

Gailearaí