Gaeilge @ga

Tá fáilte curtha ag an Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh TD, roimh Thuarascáil Bhliantúil an Choimisinéara Teanga atá foilsithe ag an gCoimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill, inniu...

Ag eascairt as an seoladh a rinneadh mí Dheireadh Fómhair seo caite ar Pholasaí na Roinne don Oideachas Gaeltachta 2017-2022, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna...

Is cúis áthais do Aire Stáit na Gaeltachta, Seán Kyne T.D., a fhógairt go bhfuil an deontas a íoctar le teaghlaigh Ghaeltachta a mbíonn Foghlaimeoirí Gaeilge ar

Tá fógartha ag Seán Kyne T.D., an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, go bhfuil deontas €11,800 ceadaithe aige do Thogra Fiontar agus Cultúr Uladh, Co. Dhún na nGall chun...

A Chairde, Tá an-áthas orm a bheith anseo inniu le haghaidh seoladh an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta. Tá sé an-oiriúnach go bhfuil an polasaí seo á...

Is ceann de na himeachtaí is mó faoin spéir a bheidh ar bun i mbliana mar chuid d'Éire 2016 é Feirmeoireacht agus Saol na Tuaithe 1916, lena dtugtar deis do dhaoine taithí a fháil ar an saol mar a bhí sé faoin tuath in Éirinn céad bliain ó shin...

Táthar ag súil go gcuirfear níos mó ná 180 post ar fáil d'aistritheoirí Gaeilge in Institiúidí an Aontais Eorpaigh...

Tá fáilte curtha ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys T.D., roimh an bhfógra ón Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) go mbeifear ag reáchtáil dhá chomórtas chun Gaeilgeoirí a earcú do phoist in institiúidí an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil agus i Lucsamburg...

D'fhógair an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe Mc Hugh T.D., inniu go bhfuil Córas Faisnéise Geografaí (GIS) forbartha ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta chun tacú le cur i bhfeidhm an phróisis pleanála teanga sna Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta...

Tá fáilte curtha ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D., roimh chomhaontú an lae inniu ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh Rialachán a dhéanamh lena leagtar amach méadú incriminteach ar na catagóirí de reachtaíocht an AE atá le haistriú go Gaeilge...

 

Gailearaí