Eisiúintí

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, gur osclaíodh clárúcháin don Chomhdháil Náisiúnta Bhithéagsúlachta, dar teideal ‘Ré Nua don Dúlra’

D'fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, plean nua chun scrúdú cainte Gaeilge amháin a chur ar scoláirí atá ag iarraidh cur isteach ar chláir iarchéime.

Déanfaidh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D., ionadaíocht inniu (Dé Domhnaigh, an 11 Samhain 2018) don Rialtas ag Cuimhneachán Céad Bliain an tSosa Cogaidh i Reilig Ghlas Naíon, Baile Átha Cliath.

Baintear úsáid mhór as an ionad seo i mBaile Chláir agus is áis thábhachtach í do scoileanna an cheantair, don naíonra agus do na cumainn éagsúla spóirt.

D’fhógair an Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, go bhfuil deontas suas le €23,605

D’fhógair an Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin,go bhfuil deontas suas le €835 nó 50% den chostas iomlán

Is i gcomhréir leis an ngealltanas atá tugtha i leith an Chláir Tacaíochtaí Pobail agus Teanga faoi ghníomh 2.22 de Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 an Rialtais don Ghaeilge

Freastalóidh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D, ar chomóradh speisialta i bPáirc Fhaiche Stiabhna chun fáilte a chur roimh An Saighdiúir Uaigneach (The Hauntings Soldier) go hÉirinn (Dé Domhnaigh, 4 Samhain)...

Sheol Josepha Madigan, an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, an próiseas comhairliúcháin phoiblí inniu ar an bplean oidhreachta nua d’Éirinn

Thug an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan cuairt ar an taispeántán ealaíne 'Duilleoga Tite' in Ard-Eaglais Phádraig

 

Gailearaí