Eisiúintí

Tá fáilte curtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, roimh an tuarascáil achomair atá foilsithe ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS)

Reáchtálfaidh Cultúr Éireann Imeacht Líonraithe ag Féilte i nDún Éideann an tseachtain seo mar chuid de Chlár Taispeántais bliantúil Dhún Éideann ina ndíreofar ar phróifíl dhomhanda ealaíontóirí na hÉireann a mhéadú.

D'fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin go bhfuil plean teanga Thuaisceart Dhún na nGall

Tá fáilte curtha ag Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin Seán Kyne T.D. roimh phlé mionsonraithe an...

Sheol an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, inniu, an Buanfhardal Náisiúnta Oidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe, agus na cleachtais oidhreachta cultúrtha...

Chuir an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan TD agus an tAire Airgeadais, Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Paschal Donohoe TD fáilte inniu roimh...

Idirphlé Eaglaise Stáit - Cruinniú Iomlánach le hEaglaisí, Pobail Chreidimh agus Eagraíochtaí Neamhfhaoistiniúla...

Fáiltíonn an Taoiseach agus Airí roimh thuarascáil an Choimisiúin um Pá na Seirbhíse Poiblí maidir le hearcaíocht agus coinneáil sna Fórsaí Cosanta...

Phil Hogan ainmnithe mar Choimisinéir Eorpach don dara téarma...

Éire chun a tionchar san Áise a dhúbailt mar chuid den chéad chéim eile d’Éirinn Dhomhanda 2025...

 

Gailearaí