Eisiúintí

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, sonraí maidir le 30 tionscnamh agus tionscadal a bhfuil tacaíocht á fáil...

D’fhógair Joe McHugh, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, inniu, 4 Deireadh Fómhair

Leis an oscailt, tugtar chun críche an tionscadal do Theach, Tailte Áineasa agus Gairdíní Chill Airne a tosaíodh sa bhliain 2011.

Is cúis áthais don Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, a fhógairt go mbeidh Oíche Chultúir 2018 ar siúl um thráthnóna,

D’fhógair Josepha Madigan T.D., an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, inniu (19 Meán Fómhair 2018) go bhfuil maoiniú deontais de bheagnach €137,000 do dhá ghrúpa agus...

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, go bhfuil maoiniú deontais de bheagnach €137,000 do dhá ghrúpa agus eagraíocht pobail

- tús le cur leis an obair chun áiseanna stórála nua a fhorbairt ag an gCartlann Náisiúnta

Táthar ar tí tús a chur leis an obair ullmhúcháin le haghaidh athfhorbairt ollmhór ar Chartlann Náisiúnta na hÉireann. Sa tionscadal seo, atá á mhaoiniú ag an Roinn Cultúir,..

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D., maoiniú €5,000 don eagraíocht Poetry Ireland chun Coole

D'fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh T.D., inniu (15 Meán Fómhair) go bhfuil plean teanga an Limistéir Pleanála Teanga Gaeltachta...

 

Gailearaí