Eisiúintí

Cúram sláinte, tithíocht, oideachas, gníomhú ar son na haeráide agus fostaíocht réigiúnach i measc na dtosaíochtaí agus an Clár Reachtaíochta nua á fhoilsiú...

An Taoiseach tar éis labhairt le Príomh-Aire na Ríochta Aontaithe, Theresa May, an 8 Aibreán 2019...

D’fhógair Seán Kyne T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, inniu (3 Aibreán) go bhfuil allúntas suas le €100,000 ceadaithe aige d'Údarás na Gaeltachta le gur féidir leo ciste, nach mó ná €5,000 in aghaidh an Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta a chur ar fáil i leith fearais oifige do na hOifigigh Pleanála Teanga agus iad ag dul i mbun oibre faoin bpróiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht...

Bhí an tAire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh T.D. i láthair i nGairmscoil Mhic Dhiarmada, Árainn Mhóir inniu (An Luan, 1 Aibreán 2019) chun an tionscadal ríomhMhol Gaeltachta trí mheán na Gaeilge a sheoladh...

Ráiteas Rialtais maidir le fógra faoi Dhomhnach na Fola ón tSeirbhís Ionchúiseamh Poiblí do Thuaisceart Éireann...

Lá inspioráideach agus ceiliúrtha do dhaoine óga agus d’oideachasoirí a ghlacann páirt i gClár TechSpace...

D’fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin go bhfuil deontas suas le €14,420...

D’fhógair Seán Kyne T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin inniu, 12ú Márta, go bhfuil deontas suas le €8,750 ceadaithe aige do Choláiste Ghobnatan, Baile Mhic Íre, Co Chorcaí

D'fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D., maoiniú €10,000 le haghaidh gach údarás áitiúil i 2019, chun tacú lena ról i bhforbairt ghníomhaíochtaí...

Inniu, d'fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D., go n-osclófar scéim sparánachta nua a Roinne dar teideal Gradam Markievicz d'iarratais ar líne trí láithreán gréasáin na Comhairle Ealaíon

 

Gailearaí