Eisiúintí

Sheol an tAire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh, Máistreacht nua san Oideachas (M.Oid) Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta i gColáiste

D’fhógair Josepha Madigan, an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, deontas caipitil de €1m don Áras Náisiúnta Ceoldrámaíochta

D'fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne

Shínigh an tAire ar a bhfuil Freagracht maidir le Cosaint, an tUasal Paul Kehoe, conradh inniu chun athchóiriú a dhéanamh ar an Halla Bia agus ar an Teach Cócaireachta ag Dún Chostúim, Baile Átha Luain.

Tá iománaíocht á meas faoi láthair lena cur le Liosta Ionadaíoch UNESCO d’Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe an Chine Daonna.

Ráiteas ó Phríomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh.

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, maoiniú breise ar fiú os cionn €36 mhilliún é dá Roinn in 2019, agus is méadú 12%

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, sonraí maidir le 30 tionscnamh agus tionscadal a bhfuil tacaíocht á fáil...

D’fhógair Joe McHugh, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, inniu, 4 Deireadh Fómhair

 

Gailearaí