Eisiúintí

Rinne an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, comhghairdeas inniu leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, Comhairle Contae Chorcaí, Cairde Éanlaith Éireann agus Cumann Pobail an Ghleanntáin.

D'fhógair an John Paul Phelan, Aire Stáit do Rialtas Áitiúil agus d'Athchóiriú Toghchán go bhfuil dhá choiste curtha ar bun aige le hathbhreithniú a dhéanamh ar na toghcheantair áitiúla agus moltaí a dhéanamh maidir leo.

D’fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh T.D. inniu go bhfuil Bliain Na Gaeilge 2018 faofa ag an Rialtas.

D’fhógair Joe McHugh T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, inniu go bhfuil deontas suas le €36,496 ceadaithe aige don Chumann Lúthchleas Gael

Cistiú de €100,893 á fhógairt chun leanúint leis an tionscadal Dúchas.ie in 2018.

I suirbhé idirnáisiúnta léirítear gur tháinig feabhas suntasach ar scileanna dhaltaí na hÉireann ó 2011

Tá sé fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, go gcuirfear maoiniú ar fáil do thionscnamh Leabharlann Náisiúnta na hÉireann ..

Beidh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, ag freastal Dé Domhnaigh beag seo (12 Samhain) ar shearmanas Dhomhnach an Chuimhneacháin...

Joe McHugh, T.D., Government Chief Whip and Minister of State for the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands, has sanctioned a grant of €58,736 for Donegal County Council...

Tá fáilte curtha ag Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh T.D. roimh chinneadh Fhoras na Gaeilge maoiniú speisialta de €450,000 a chur ar fáil do Bhliain na Gaeilge 2018...

 

Gailearaí