Eisiúintí

Tá plean teanga ceadaithe ag an Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne TD, do Cheantar na nOileán i gConamara faoin bpróiseas pleanála teanga.

Déanann an tAcht nuashonrú ar an reachtaíocht Chóipchirt agus Ceart Gaolmhar in Éirinn agus leasaítear dlí eile maoine intleachtúla leis, lena n-áirítear paitinní, trádmharcanna agus dearaí tionsclaíocha...

Capaillín bronnta ag Páirc Náisiúnta Chonamara ar Fheirm Ainmhithe de Phórtha Neamhchoitianta na Tamhnaí Móire mar mhalairt ar Bhó Mhaol

Tá an Taoiseach, Leo Varadkar, agus an tAire Gnóthaí Eorpacha, Helen McEntee, ag dul go dtí an Bhruiséil inniu le haghaidh cruinnithe den Chomhairle Eorpach agus Chruinniú Mullaigh faoin Euro.

D’fhógair an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta inniu (1 Iúil 2019) babhta nua den scéim fionraíochta taraifí agus den scéim taraifchuótaí, agus tá glaoch á chur amach ar iarratais ó dhéantúsóirí in earnáil na gceimiceán, san earnáil mhicrileictreonaice agus in earnálacha eile gaolmhara...

Tá Kieran Hanrahan ceaptha ina Chathaoirleach Nua ar Shainchoiste Comhairleach Cultúr Éireann ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan, T.D.

Chuir an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan fáilte roimh oscailt oifigiúil an Tionscadail Caomhnaithe maidir le Cosantóir an Phoirt i bPort Laoise, a chuireann tús le Féile Bhliantúil an tSeanphoirt.

Inniu, d’fhoilsigh Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna tuairiscí ar 11 de Chigireachtaí Thosaigh um Chosaint agus Chumhdach Leanaí agus 11 de Chigireachtaí Dheiridh um Chosaint agus Chumhdach Leanaí

D’fháiltigh an tAire Stáit um Oiliúint, Scileanna, Taighde agus Nuálaíocht, John Halligan T.D., inniu roimh an Athbhreithniú Lárthéarma ar Nuálaíocht 2020, a foilsíodh an Mháirt, 18 Meitheamh 2019.

Tá plé ar siúl maidir le Rocal idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na hAlban.

 

Gailearaí