Eisiúintí

Ag a chruinniú inniu, d’ainmnigh an Rialtas Brian O’Moore, Abhcóide Sinsearach, Mark Sanfey, Abhcóide Sinsearach, Mary Rose Gearty, Abhcóide...

Tá an Taoiseach, Leo Varadkar, mar Fhear an Tí inniu (Dé hAoine) do Chinn Riaracháin ó Albain, an Bhreatain Bheag, agus Rialtas na Breataine ag 33ú...

Maoiniú os cionn €500,000 curtha ar fáil do Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad

Tá sé mar chuspóir ag an bhfeachtas Bí Réidh don Gheimhreadh de chuid an Rialtais chun cabhrú le teaghlaigh ullmhú d’adhaimsir agus déileáil leis nuair a tharlaíonn sé.

D’fháiltigh an Taoiseach, Leo Varadkar, agus tAire le Freagracht as Cosaint, Paul Kehoe, an cinneadh a rinne Cumann Ionadaíochta Chéimnigh eile na mBuan-Óglach (an PDFORRA) chun glacadh leis na moltaí a chuimsítear i dtuarascáil an Choimisiúin um Pá na Seirbhíse Poiblí (an CPSP).

Tá Comóradh Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir ar siúl i mbliana san Irish Cultural Centre agus i McClelland Library, Phoenix, Arizona, Dé Domhnaigh, an 3 Samhain.

Foilseoidh an Rialtas an chéad tuarascáil ar dhul chun cinn ar an bPlean um Ghníomhú ar son na hAeráide inniu (Déardaoin, an 31 Deireadh Fómhair 2019), plean an rialtais chun Éire níos glaine, níos inbhuanaithe, níos sláintiúla a bhaint amach don ghlúin amach anseo.

Bronnann Muintir an Cheannfoirt Galligan Bata agus Páipéir ar an Stát

Ba mhaith leis an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, comhghairdeas ó chroí a dhéanamh le Grellan Rourke ar ghradam an Ionaid Idirnáisiúnta um Staidéar ar Bhuanchoimeád agus ar Athchóiriú Maoine Cultúrtha (ICCROM) a bhaint amach.

 

Gailearaí